Společně pomáháme chránit sysly

Monitoring a podpora sysla obecného na jižní Moravě 2020

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

80/32/20

FINANCOVÁNÍ

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2020 - Podprogram A

TRVÁNÍ

1/2020 – 12/2020

CÍLOVÉ DRUHY

sysel obecný

CÍLOVÁ OBLAST

jižní Morava

CÍL PROJEKTU

Hlavním dlouhodobým cílem projektu je podpora ohrožených populací sysla obecného na jižní Moravě. Dílčími cíli jsou:

  • sledování stavu vybraných populací sysla na jižní Moravě, hledání neznámých kolonií,
  • dlouhodobé zajištění vhodného prostředí pro sysla formou spolupráce s vlastníky pozemků – hospodařícími zemědělci, a to osvětou a podporou zemědělců ve formě ochranných známek Sysli na vinici a Sysli v sadu, které byly vytvořeny v rámci předchozích projektů žadatele.
  • osvěta veřejnosti – aby veřejnost znala a chránila druhy rostlin a živočichů žijících v naší zemědělské krajině, aby tato krajina plnila i mimoprodukční funkce, aby veřejnost ocenila zemědělce, kteří tyto podmínky naplňují
  • prvotní zásah na dvou pozemcích se stepními společenstvy – stepní trávníky zde zarůstají keři, jejich jednorázové prosekání výrazně posune stav sukcese zpět
Aktuality

Brouci, motýli a pavouci Velkých Pavlovic

Sysli v Miroslavi

Záchranný program je aktualizován

Stutox - co na to sysel?

Můj soused sysel

Za sysly do Pavlovic

Sysli a bleskové povodně

Pestrost v krajině je základ