Společně pomáháme chránit sysly

Pestrost v krajině je základ

Výrazný pokles biodiverzity v zemědělské krajině je v posledních letech téma velmi aktuální. Téměř vždy jsou uváděny pouze negativní příklady, naopak pozitivní ukázka pestré zemědělské krajiny s vysokou biodiverzitou se objevuje minimálně. Článek představuje jeden pozitivní příklad - komplexy vinic, sadů, polí a stepí na okraji Velkých Pavlovic. Žije zde kriticky ohrožený sysel obecný, ale také mnoho druhů stepních rostlin a bezobratlých.

Výsledky průzkumu byly publikovány v časopise Ochrana Přírody 2/2020:

****Sysel obecný - deštníkový druh pro zemědělskou krajinu s vysokou biodiverzitou****

__

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.