Společně pomáháme chránit sysly

Monitoring a podpora populací sysla obecného na jižní Moravě

Kód projektu: 104/32/18

Financování:

Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Aktivity projektu Monitoring a podpora populací sysla obecného na jižní Moravě se překrývá s projektem Sysli pro krajinu, krajina pro sysly, čímž jsou zajištěny náklady na kofinancování.

Trvání:

02/2018 - 12/2018

Kontaktní osoba:

Kateřina Poledníková

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu bylo detailní terénní mapování výskytu sysla obecného na jižní Moravě v zemědělské krajině a sledování parametrů prostředí, kde se vyskytuje. Druhým cílem projektu byla komunikace s místními zemědělci, předávání informací, spolupráce s nimi na jeho ochraně a prezentace druhu a známky Sysli na vinici veřejnosti.