Společně pomáháme chránit sysly

Pro vinaře

Vinaři – máte ve svém vinohradu sysly? Buďte na ně pyšní – jde o opravdovou vzácnost. Sysel obecný je považován za jednoho z nejohroženějších savců Evropy. Pomozte nám jej společné chránit. Abyste se mohli pochlubit svým hostům a zákazníkům připravili jsme pro Vás ochrannou známku „Sysli na vinici“.

Známku uděluje společnost ALKA Wildlife, o.p.s. spolu s Muzeem Karlovy Vary – organizace, které se zabývají výzkumem a ochranou sysla obecného v České republice.

Známku může získat víno, které pochází z vinice

  1. z viniční trati, kde byl v daném roce prokázán výskyt sysla obecného
  2. na které se hospodaří způsobem šetrným k syslům, přesněji minimální požadavky jsou: je zatravněn minimálně každý druhý řádek ve vinici a vinař toleruje sysly a nepoužívá rodenticidy (prostředky na hubení hlodavců)

Seznam viničních obcí, kde byl/je potvrzen výskyt sysla obecného najdete zde. Pro víno z viničních tratí těchto vinařských obcí je možné získat licenci.

Licence se uděluje pro konkrétní viniční tratě. Jestli právě Vy splňujete podmínky s Vámi prodiskutujeme emailem či telefonicky.

Kontakty pro udělení licence i hlášení výskytu jsou zde.

V současnosti je udělování licence zdarma, náklady jsou hrazeny z dotačních projektů.

Po podpisu smlouvy od nás dostanete samolepky na lahve, větší samolepky a informační letáky. Vaše vinařství bude uvedeno na webových stránkách www.syslinavinici.cz.


Aneb rady pro pěstitele vína, jak podpořit „své“ sysly na vinici či pro ty vinaře, kteří je tam chtějí z okolí nalákat. Jestli se sysli na vinici budou nebo nebudou vyskytovat, je zcela zásadně ovlivněno způsobem hospodaření na vinici. Připravili jsme proto návod, co dělat, aby Vaše vinice byla vhodným prostředím...