Společně pomáháme chránit sysla

Povídání o syslech v rádiu

Hned ve dvou rádiích byly vysílány reportáže o syslech. Záznamy je možné poslechnout si v archivech.

Infostánek se syslem v Pavlovicích

Zveme Vás na slavnosti do Velkých Pavlovic (meruňkobraní a otevřené sklepy), kde budeme i my se syslem.

Česko Slovensko hledá sysly

S přicházejícím jarem skončil zimní spánek syslů. Monitoring tohoto kriticky ohroženého savce může právě začít.

Mise

Cílem našich projektů, známek a těchto webových stránek je pomoci k záchraně sysla obecného v naší zemědělské krajině.

Fotogalerie

Výzva

Hledáme sysly!
Pomozte nám mapovat jejich výskyt.