Společně pomáháme chránit sysly

Posílení syslů v Pavlovicích

Sysli mají trable. V Pavlovicích i jinde musely být populace posíleny.

Pozvání do Pavlovic

Po dvou letech se informační stánek o syslech vrací na Velkopavlovické Meruňkobraní. Srdečně Vás zveme k návštěvě.

Brouci, motýli a pavouci Velkých Pavlovic

Stráně Velkých Pavlovic jsou domovem nejen syslům, ale také velkému množství vzácných druhů bezobratlých

Mise

Cílem našich projektů, známek a těchto webových stránek je pomoci k záchraně sysla obecného v naší zemědělské krajině.

Fotogalerie

Výzva

Hledáme sysly!
Pomozte nám mapovat jejich výskyt.