Společně pomáháme chránit sysly

Syslí louka v Miroslavi

28.12.2023

V Miroslavi se staráme o hektarovou louku v mírném svahu v těsném sousedství travnatého letiště.

Pozemek přímo navazuje na travnaté plochy letiště a hlavní kolonii syslů u Miroslavi. Dříve pole se postupně přeměnilo na travnatý porost. Postupně s tím, jak roste kolonie syslů na letišti a rozšiřuje se, začali se objevovat sysli i na této louce. Proto jsme se společně s Aeroklubem Miroslav o louku od roku 2021 začali starat tak, aby vyhovovala potřebám syslů.

Louku dle růstu vegetace sečeme 3 až 4 x ročně. Cílem je udržet výšku porostu maximálně 15 – 20 cm. Dle srážek termíny seče mohou být různé. První seče probíhá v polovině května, druhá v druhé polovině června, třetí v srpnu a případně ještě jednou na podzim. Posečenou vegetaci shrabujeme, aby na ploše nevytvářela hnijící vrstvu. Část vegetace ponecháváme při okraji lesa jako úkryt pro plazy a část odvážíme jako seno pro dobytek.

Při prvním sečení v roce 2021 byla vegetace na louce ještě hodně vysoká a hustá. Biomasy bylo hodně.

Postupně se vegetace na louce mění a při častějším sečení není biomasy mnoho. I tak je ale z lokality odvážena pryč. Vrstva posečené trávy není prospěšná ani samotné vegetaci, ani pro hmyz, ani pro sysly.

Při kraji louky podél polní cesty jsme také vysadili alej ovocných stromů. Stromy zpestří jednolitou plochu, poskytnou stín i vláhu. Ovoce si budou moci utrhnout kolemjdoucí a na tom spadlém na zem si pochutnají sysli. Vysazeny jsou meruňky, třešně, višně i jabloně. Po dvou letech již měli sysli první ovoce.

Sázení ovocných stromů při okraji louky na podzim 2021.

V roce 2023 si již sysli mohli pochutnat na prvních třešních.

O sázení stromů s dobrovolníky jsme psali ZDE: Ovoce pro sysly, i pro lidi.

A kolik tedy na louce žije syslů? Dle počtu nor jsme pro rok 2023 odhadli počet jedinců na 30.

Graf ukazuje nárůst počtu syslích nor na syslí louce v Miroslavi v jednotlivých letech.

Jedna z nor na syslí louce v Miroslavi.

Jeden ze syslů, který se na louce našel nový domov.

Aktivita je podpořena Ministerstvem životního prostředí, nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.