Společně pomáháme chránit sysly

Ovoce pro sysly, i pro lidi

Sysli jsou významná potrava pro řadu predátorů. Proto se vyskytují v prostředí, které je přehledné, kde vidí do dálky. Sysli na ploše panáčkují, vzájemně se pískáním varují a snižují tím riziko predace. Některé lokality s výskytem sysla jsou typické velkými plochami nakrátko sečeného porostu. Takové plochy jsou z hlediska predace pro sysly ideální, ale sečené trávníky jsou poměrně málo úživné prostředí. Pro zvýšení úživnosti je možné syslům na těchto lokalitách pomoci malým políčkem obilí, hrášku, vojtěšky nebo třeba vysazením ovocných stromů.

Z toho důvodu jsme vysadili alej ovocných stromů na jedné ze syslích luk u Miroslavi. Třešně, višně, poté meruňky a rané hrušky a jablka budou postupně v průběhu léta k dispozici jak syslům, tak lidem. Stromy poskytnou stín i domov hmyzu či ptákům.

Za spolupráci a pomoc musíme ze srdce poděkovat

  • městu Miroslav, které jednak pronajalo svůj pozemek pro podporu syslů a umožnilo výsadbu aleje!
  • Aeroklubu Miroslav a jeho členům za možnost výsadby dalších stromů na jejich pozemku a pomoc s výsadbou a péčí o stromy!
  • dobrovolníkům, kteří pomohli s výsadbou!

__

Syslí louka u letiště před výsadbou.


První jáma pro stromky na okraji louky u remízku (Václava sledujte i níže)


Vyměřování míst pro výsadbu. Sadit budeme ovocné stromy většího vzrůstu.


Přidávají se další dobrovolníci. Václav vzadu pořád kope první díru.


Vybírání stromků, kam půjde který. Sadit se budou višně, třešně, meruňky, hrušky i jablka. U višní je to odrůda Újfehértoi furtos a Erdi Botermo, třešně Stella a Rivan, jablka Red Melba, Lebelovo, Coxova Reneta a hrušně Trevouska, Stigrmarka, Spinka a Bohemica.


Další dobrovolníci stromy sadí a přivazují ke kůlu.


Václavovi se líbí u prvních dvou jam.


Proč se fotografka zaměřila na Václava? Není tak neschopný jak by se z fotografií zdálo. V horní části louky jezdila zemědělská technika. Václav na vlastní kůži poznal, co dnešní několikatunové zemědělské stroje dělají se zemědělskou půdou - je z ní beton :-(


Hotovo


Tato fotografie ukazuje na další důvod, proč jsme vybrali toto místo pro výsadbu stromů. Cílem také bylo zpestřit lokalitu, kde je travnatá letištní plocha obklopena velkými lány polí.


Všem pomocníkům (i těm co na fotografii nejsou) mockrát děkujeme!


Na závěr ještě jedna smutná fotka: hned za dva dny již někdo jeden stromek uloupil, zůstal po něm jenom kůl. Neničte stromky, jsou tu pro sysly, pro brouky i včely, pro ptáky, i pro lidi. Každý si může pod strom sednout, či utrhnout zralé ovoce, až stromy vyrostou.


Akce byla podpořena z projektu LIFE SYSEL a Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.