Společně pomáháme chránit sysly

LIFE SYSEL

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: LIFE19 NAT/SK/001069

FINANCOVÁNÍ: Program LIFE NATURA 2000

TRVÁNÍ: 9/2020 – 12/2027

PARTNEŘI:

 • BROZ - ochranárske sdruženie (hlavní partner)
 • ALKA Wildlife o.p.s
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”
 • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
 • Národná zoologická záhrada Bojnice
 • Přírodovědecká fakulta UK v Bratislavě

STRÁNKY PROJEKTU broz.sk/projekty/life-sysel/

CÍLOVÉ DRUHY sysel obecný

CÍLOVÁ OBLAST Slovensko Polsko Česká republika

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU: Projekt má přispět k aktivní ochraně biotopů ohroženého sysla obecného na vybraných lokalitách na Slovensku, v České republice a Polsku.

Na Slovensku na většině lokalit v alpském i panonském regionu byla kvalita populací sysla obecného i jeho prostředí vyhodnocená jako nevyhovující až špatná. Důvodem je na většině lokalit zánik prostředí způsobený změnou hospodaření (zanechání pastvy). Obdobná situace je i v České republice. V Polsku sysel v 80. letech 20. století vyhynul, úspěšnou reintrodukcí jedinců ze Slovenska se podařilo několik lokalit znovu osídlit.

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

 1. Obnova biotopů - vyčištění lokalit od náletů, zavedení pastvy
 2. Posílení populací - zabezpečení potravní základny (výsev vhodných rostlin, podpora hmyzu, výsadba ovocných stromů), péče o jednotlivé kolonie, odklonění predačního tlaku
 3. Reintrodukce sysla na vhodné lokality, na kterých v nedávné minulosti vyhynul
 4. Spolupráce s místními zájmovými skupinami, vlastníky či uživateli pozemků
 5. Replikace a přenos výsledků projektu
 6. Zvýšení povědomí veřejnosti o ochraně sysla obecného pasienkového

V České republice se bude jednat zejména o body 5 a 6.