Společně pomáháme chránit sysly

Známky

Sysel obecný je považován za jednoho z nejohroženějších savců Evropy. Je původním druhem České republiky, v současnosti se statusem kriticky ohrožený. Vinice, sady a záhumenky jižní Moravy mají zásadní význam pro záchranu ohroženého sysla u nás.

Proto vytváříme ochranné známky, jejíchž cílem je podpořit zemědělce v hospodaření, které je vhodné pro (nejen) sysly. Nákupem u těchto vinařů a sadařů podpoříte tento vzácný druh, který v současnosti doplácí zejména na intenzivní hospodaření v krajině.

Zlatá známka Sysli na vinici byla registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví v roce 2016. Jejím cílem je podpořit populace sysla obecného u nás podporou vinařů, kteří hospodaří na svých vinicích způsobem, který vytváří vhodné prostředí pro tento druh.

Známku může získat víno, které pochází z vinice z viniční trati, kde byl v daném roce prokázán výskyt sysla obecného a na které se hospodaří způsobem šetrným k syslům (je zatravněn minimálně každý druhý řádek v meziřadí, vinař toleruje sysly a nepoužívá rodenticidy).

V současnosti má známku 21 vinařství z vinařských obcí Velké Pavlovice, Hnanice a Miroslav.

Známka **Sysli v sadu **byla vytvořena v roce 2018. Cílem je podpořit populace sysla podporou sadařů, kteří mají ve svých sadech sysly.

Známku může získat ovoce ze sadu, kde byl v daném roce prokázán výskyt sysla obecného, a ve kterém se hospodaří způsobem šetrným k syslům (sad je zatravněn a sadař toleruje sysly, nepoužívá rodenticidy).

V současnosti má známku první sadař z Hrušovan u Brna.

Známky uděluje společnost ALKA Wildlife, o.p.s.. Kontakty ohledně známky jsou uvedeny zde. Všechny aktivity spojené se známkami Sysli na vinici a Sysli v sadu jsou financovány z EHP a ERDF fondů a státního rozpočtu, více viz sekce Projekty.


V současnosti mají známku Sysli na vinici uděleny vinařství ze tří vinařských obcí: Velké Pavlovice, Hnanice a Miroslav. Odkazy Vás navedou na jejich webové stránky, kde najdete více informací o těchto vinařstvích, zajímavosti i e-shopy, kde si můžete jejich víno nakoupit. Protože se blíží Vánoce, přichystali jsme pro vás i drobné syslí dárečky, které vám...
Informace o sadařích, kteří vlastní známku Sysli v sadu
V současnosti se sysel obecný vyskytuje ve vinicích a sadech těchto obcí: Velké Pavlovice Čejč Hrušovany u Brna Valtice Hnanice Miroslav
Vinaři – máte ve svém vinohradu sysly? Buďte na ně pyšní – jde o opravdovou vzácnost. Sysel obecný je považován za jednoho z nejohroženějších savců Evropy. Pomozte nám jej společné chránit. Abyste se mohli pochlubit svým hostům a zákazníkům připravili jsme pro Vás ochrannou známku „Sysli na vinici“. Známku uděluje společnost ALKA Wildlife,...