Společně pomáháme chránit sysly

Ke stažení

V této sekci najdete ke stažení publikace či materiály týkající se sysla obecného: články, brožury, letáky, materiály pro učitele/děti.


Materiály pro učitele i děti k přímému použití.
Sysel obecný - jak s ním žít? (9MB pdf; **brožura **- o syslech na poli, v sadu, ve vinicích i zahradách) Sysli pro krajinu, krajina pro sysly (12 MB pdf; brožura - popisuje základní biologii a ekologii sysla obecného, jak jej poznat, současný stav jeho populací, legislativní status a aktivity...