Společně pomáháme chránit sysla

Projekty

Známka Sysli na vinici a její doprovodné aktivity jsou financovány z dotačních projektů.


Kódy projektů: Sysli pro krajinu, krajina pro sysly: NFP304020D154 Monitoring a podpora populace sysla obecného na jižní Moravě: MZP 104/32/18 Financování: Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika Spoločne bez hraníc / Společně bez hranic Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Partneři: ALKA Wildlife,...
Registrace ochranné známky, uvedení do činnosti, webové stránky i první doprovodné aktivity bylo realizováno v rámci projektu: Realizace opatření ZP sysla obecného na jižní Moravě Partneři: ALKA Wildlife, o.p.s.\ Muzeum Karlovy Vary Trvání projektu: 2015–2017 Finanční zdroje: EHP fondy 2009–2014, Ministerstvo životního prostředí Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tento web byl vytvořen...
Název projektu: Sysli na vinici Trvání projektu: 07–11 2016 Finanční zdroje: Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu „Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice“ realizovaný Beleco, z.s. Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí. Vedoucí projektu: Kateřina Poledníková Sysel obecný je považován za...