Společně pomáháme chránit sysly

Projekty

Naše aktivity spojené s výzkumem a ochranou populací sysla obecného jsou financovány z dotačních projektů.


Projekt má přispět k aktivní ochraně biotopů ohroženého sysla obecného na vybraných lokalitách na Slovensku, v České republice a Polsku.
Aktivity pro podporu sysla obecného na jižní Moravě v roce 2023
název projektu: Sysel obecný a zemědělství - vzájemné interakce, využití výsledků k minimalizaci škod a k podpoře sysla obecného číslo projektu: SS01010510 Realizace: 2020-2023 Financování: TAČR - Program Prostředí pro život - Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu Myšlenka projektu je získat základní poznatky o vzájemných vztazích sysla...
Aktivity pro podporu sysla obecného na jižní Moravě v roce 2022
Projekt financovaný MŽP byl realizovaný v roce 2021. Cílem projektu bylo terénní mapování výskytu sysla obecného na jižní Moravě v zemědělské krajině, spolupráce s místními zemědělci a vlastníky pozemků, osvěta, výsadba dvaceti ovocných stromů a posílení populace sysla ve Velkých Pavlovicích.
Projekt financovaný MŽP byl realizovaný v roce 2019. Cílem projektu bylo terénní mapování výskytu sysla obecného na jižní Moravě v zemědělské krajině a sledování parametrů prostředí, kde se vyskytuje. Druhým cílem projektu je komunikace s místními zemědělci, předávání informací, spolupráce s nimi na jeho ochraně a prezentace druhu a známek Sysli na vinici a Sysli v sadu veřejnosti.
Projekt financovaný MŽP byl realizovaný v roce 2020. Cílem projektu bylo terénní mapování výskytu sysla obecného na jižní Moravě v zemědělské krajině, obnova dvou zarostlých stepních strání, komunikace s místními zemědělci a prezentace druhu a známek Sysli na vinici a Sysli v sadu veřejnosti.
Projekt financovaný MŽP byl realizovaný v roce 2018. Cílem projektu bylo detailní terénní mapování výskytu sysla obecného na jižní Moravě v zemědělské krajině a sledování parametrů prostředí, kde se vyskytuje. Druhým cílem projektu je komunikace s místními zemědělci, předávání informací, spolupráce s nimi na jeho ochraně a prezentace druhu a známky Sysli na vinici veřejnosti.
Kód projektů: 304021D154 Financování: Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika Spoločne bez hraníc / Společně bez hranic Projekt je také podpořen Ministerstvem životního prostředí, více zde. Partneři: ALKA Wildlife, o.p.s. (vedoucí partner) DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (hlavní přeshraniční partner) Ekocentrum Trkmanka, p.o. Národná zoologická záhrada Bojnice Trvání:...
Realizace opatření ZP sysla obecného na jižní Moravě Partneři: ALKA Wildlife, o.p.s.\ Muzeum Karlovy Vary Trvání projektu: 2015–2017 Finanční zdroje: EHP fondy 2009–2014, Ministerstvo životního prostředí Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jeho obsah je výhradně odpovědná...
Název projektu: Sysli na vinici Trvání projektu: 07–11 2016 Finanční zdroje: Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu „Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice“ realizovaný Beleco, z.s. Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí. Vedoucí projektu: Kateřina Poledníková Sysel obecný je považován za...