Společně pomáháme chránit sysly

Monitoring a podpora sysla obecného na jižní Moravě 2021

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

08/32/21

FINANCOVÁNÍ

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2021 - Podprogram A

TRVÁNÍ

1/2021 – 12/2021

CÍLOVÉ DRUHY

sysel obecný

CÍLOVÁ OBLAST

jižní Morava

CÍL PROJEKTU

Hlavním dlouhodobým cílem projektu je podpora ohrožených populací sysla obecného na jižní Moravě v zemědělské krajině v roce 2021. Sysel, v současnosti kriticky ohrožený druh, byl dříve běžným druhem zemědělské krajiny. Úbytek sysla ukazuje na stav naší krajiny. Pomoc syslovi má proto širší uplatnění, znamená také podporu vzácných biotopů a pomoc při vytváření funkční zemědělské krajiny. V rámci projektu byl realizován monitoring populací, výzkum, spolupráce s vlastníky pozemků, osvěta široké veřejnosti, výsadba dvaceti ovocných stromů a posílení populace sysla ve Velkých Pavlovicích. Projekt navazuje na naše dosavadní aktivity v tomto tématu.

Aktuality

Pozvání do Pavlovic

Posílení syslů v Pavlovicích

Populace syslů v Újezdě u Brna zanikla

Ovoce pro sysly, i pro lidi

Syslí podcast