Společně pomáháme chránit sysly

Populace syslů v Újezdě u Brna zanikla

Jihovýchodně od Brna se nachází malá obec Újezd u Brna. Ve stráních Staré hory u Újezdu mají místní obyvatelé menší zahrádky a sady, najdete zde i vinice. Přímo pod vrcholem Staré hory se nachází i chráněná stepní lokalita PP Špice. V těchto stráních žili sysli. Nikdy jich nebylo moc. Dle dat AOPK se po celou dobu, kdy byla lokalita známá, jednalo již jen o skupinku syslů v řádu jedinců. V loňském roce jsme v centrální části lokality ještě pozorovali tři dospělé jedince a našli šest nor. Jeden sysel pobíhal i za plotem zahrady, kde jsme kontrolu provést nemohli. V letošním roce jsme nezaznamenali žádnou aktivní noru a neviděli žádného sysla. Po syslech nebylo ani památky. Se stejným výsledkem skončila kontrola týmu AOPK. Je tak velmi pravděpodobné, že další populace syslů u nás zanikla. Definitivní konec asi bude možné říci až třeba za rok či dva. Stejně jako další jihomoravské kolonie, se i tato nacházela v prostředí pestré mozaiky různého prostředí, které je pro biodiversitu a udržení řady druhů bezobratlých i obratlovců velmi důležité. Pro bádání nás zoologů je to ale prostředí velmi nepřehledné. Máme tedy malinkou naději, že jsme nějakého sysla přehlédli. Újezd u Brna se ale spíše zařadí na seznam lokalit s vyhynulou kolonií syslů (jako např. Letňany, Slavkov u Brna, Albeř, Lomy, Křidlůvky, ..). Proč sysli u Újezdu vymizeli? Jak ukazují fotografie, sysli by zde žít mohli, vhodné prostředí tu je. Bohužel tuto populaci stihl osud podobný těm předchozím - dlouhodobá izolovanost. Desítky let dlouhá izolace znamená, že se spolu páří po několik generací příbuzní jedinci, zvyšuje se výskyt negativních genetických jevů jako inbreední deprese či ztráta genetické pestrosti. Navíc v případě jakéhokoliv propadu populace, ať už třeba kvůli nemoci, vyplavení přívalovými srážkami, šikovné kočce, neexistuje blízká populace, odkud by noví sysli do izolované kolonie přišli. Nejbližší sousedi újezdským syslům jsou sysli v Hrušovanech u Brna, 15 km vzdušnou čarou. To je samo o sobě pro sysly již velká vzdálenost, navíc mezi lokalitami se nachází několik obcí, lány kukuřice a řepky, také řeka Svratka, dvě železniční tratě, mnoho silnic a dálnice D2.

Jedna z posledních nor sysla na této lokalitě zaznamenaná v roce 2020.

Pestrá mozaika prostředí je základ pro mnoho druhů živočichů i rostlin.

Pohled na celou lokalitu: v popředí přírodní památka Špice, za ní vinice a sady a na obzoru Újezd u Brna.

Přírodní památka Špice, bílé květy - katrán tatarský.

Kosatec nízký v přírodní rezervaci.

Pozemky v centrální části, kde se ještě v roce 2020 sysli vyskytovali. Dnes je již místo sysly opuštěné.