Společně pomáháme chránit sysly

Sysli na vinici 2016

Název projektu: Sysli na vinici

Trvání projektu: 07–11 2016

Finanční zdroje: Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu „Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice“ realizovaný Beleco, z.s.

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Vedoucí projektu: Kateřina Poledníková

Sysel obecný je považován za jednoho z nejohroženějších savců Evropy. Je původním druhem České republiky, v současnosti se statusem kriticky ohrožený. V ČR se vyskytuje na zhruba 35 izolovaných lokalitách. Sysla ohrozily především změny v české a moravské krajině: scelování pozemků, intenzifikace zemědělství a naopak upuštění od obhospodařování strojově nedostupných pozemků, jako jsou meze, menší louky či pastviny. Tyto změny zničily jeho přirozené prostředí: krátkostébelné trávníky. V současnosti většina jedinců sysla obecného žije na drobných izolovaných lokalitách travnatých letišť, kempů a golfových hřišť a několik málo v prostředí přirozených stepí. V posledních letech ale narůstá počet syslů ve vinicích, sadech a záhumenkách jižní Moravy, které tvoří funkční zemědělskou krajinu. Výhodou tohoto prostředí je jeho potenciál, a to jak v rozloze, tak v možnostech propojení jednotlivých lokalit. Vinice jižní Moravy v současnosti představují reálný podklad pro vytvoření funkční metapopulace (vytvoření 5 metapopulačních systémů výskytu sysla je jedním z dlouhodobých cílů záchranného programu). Vinice ale nejsou automaticky vhodným prostředím pro sysla obecného. Zásadní je, v jakém stavu udržují vinaři meziřadí mezi řádky révy – je-li zde odkrytá zemina či travnatý porost.

Stávající projekt je zaměřen na ochranu a osvětu sysla obecného v prostředí vinic, udělování ochranné známky „Sysli na vinici“ vinařům. Známka byla registrována v rámci projektu Realizace opatření ZP sysla obecného na Jižní Moravě již existuje, první akce již proběhly u největší populace syslů ve Velkých Pavlovicích. Navrhované aktivity navazují na předchozí.