Společně pomáháme chránit sysly

Publikace

Sysli pro krajinu, krajina pro sysly (12 MB pdf; brožura - popisuje základní biologii a ekologii sysla obecného, jak jej poznat, současný stav jeho populací, legislativní status a aktivity k posílení populací sysla včetně správného managementu)

Sysel obecný - deštníkový druh pro zemědělskou krajinu s vysokou biodiversitou (článek v časopise Ochrana přírody 2/2020 o výsledcích průzkumu syslů, rostlin a bezobratlých ve stráních Velkých Pavlovic)

Sysel obecný - zrcadlo zemědělské krajiny (článek v časopise Myslivost 12/2021 o stavu populací sysla obecného v ČR)

Posílení populace syslů ve Velkých Pavlovicích (článek ve Velkopavlovickém zpravodaji 04/2021)

Sysel obecný ve stráních Velkých Pavlovic (článek ve Velkopavlovickém zpravodaji 03/2020)

Ohrožený a vzácný „škůdce“ sysel (článek v Hrušovanském zpravodaji 2020)

Superohrožený sysel (časopis Koktejl 2021)