Společně pomáháme chránit sysly

Záchranný program je aktualizován

Zemědělská krajina, která tvoří přibližně polovinu rozlohy České republiky, se v posledních desetiletích kvůli intenzivnímu zemědělskému hospodaření zásadně změnila. Velká nečleněná pole, specializace na pěstování pouze několika druhů plodin a plošné používání chemických prostředků vedly k tomu, že některé druhy jsou bezprostředně ohroženy vyhynutím. Mezi ně patří původem stepní hlodavec, sysel obecný. Aby z naší krajiny nezmizel úplně, schválilo pro něj MŽP v roce 2007 záchranný program. Ten byl nyní v roce 2020 aktualizován a schválen Ministerstvem životního prostředí.

Pro záchranu syslů je klíčové zajištění vhodného hospodaření na místech, kde žije. Důležitou roli hrají také umělé odchovy, které byly založeny v Zoo Praha, Zoo Hluboká, Zoo Brno, v Záchranné stanici Vlašim a v Záchranné stanici Rozovy u Temelína. Zvířata z těchto odchovů jsou pravidelně vypouštěna do přírody, aby založila nové kolonie (tzv. repatriace) či posílila ty stávající. Nově se záchranný program zaměří také na rozšiřování ploch, které syslům vyhovují, na stávajících lokalitách výskytu. Aby se předešlo negativním dopadům příbuzenského křížení, plánuje se i výměna zvířat mezi lokalitami. Počítá se i zakládáním nových populací i mimo oblasti navazující na stávající lokality dle nové komplexní metodiky.

Přípravu a koordinaci realizace záchranných programů zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s odbornými institucemi a dalšími subjekty.

Aktualizovaná verze Záchranného programu pro sysla obecného v České republice je ke stažení na stránkách AOPK ČR.

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.