Společně pomáháme chránit sysly

Sysli v Miroslavi

Miroslav je jihomoravské město, na které narazíte při cestě z Brna do Znojma. Kolonie syslů zde žije na travnatém sportovním letišti jižně od obce, které má rozlohu cca 7 hektarů. Místní kolonie syslů je známa odborné veřejnosti od roku 2008, kdy čítala pouhých 10 jedinců. Díky dobrým podmínkám se populace pomalu zvětšovala, dnes na celé ploše letiště žije okolo 1600 syslů. Na letišti se o sysly stará Aeroklub Miroslav. A pravděpodobně jejich způsob managementu porostu na letišti je velmi důležitý pro dlouhodobý a neustálý růst této populace sysla. Nejenže se sysli rozšířili na celou plochu letiště, ale kolonizovali i okolní vojtěškové pole, nachází se také podél západního okraje NPR Miroslavské kopce, v zahradách jižně od obce, i v okolních vinicích. V roce 2018 získalo od nás místní Agrodružstvo Miroslav – Víno Perk získalo známku Sysli na vinici.

A co je pro sysly tak zajímavého na samotném letišti, že se jim tam tak daří? Travní porost je udržován nakrátko, ale citlivě tak, že plocha letiště vypadá jako rozkvetlá louka.

Letiště Miroslav

Sysli tak mají v potravní nabídce nejen listy trav a bylin, ale postupně také různá semínka a plody. Na pestrou vegetaci navazuje i množství různého hmyzu a dalších bezobratlých. Bílkoviny z živočišné složky a velmi energeticky výživné semena a plody jsou základ pro růst mláďat a dobrou kondici všech jedinců před zimním spánkem. Není důležité jen držet krátký porost, kvalita a pestrost je velmi důležitá. Je potřeba nepoužívat techniku, která mechanicky ničí porost, neponechávat hnijící vrstvy mulče jako deku na ploše, neprovádět sečení v pravidelných intervalech (např. 1 x za 14 dní), ale přizpůsobit termín výšce porostu (vlivem počasí v daném roce), vhodné je mozaikovité sečení (neposekat plochu naráz) a sečení jen míst, kde je to potřeba.

Malý sysel si může na letišti Miroslav vybírat, co sežere.

sysel obecný

__

Když malí sysli vylezou poprvé z mateřské nory, všude okolo nich dozrávají jahody.

sysel obecný

Vychází také s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Galerie