Společně pomáháme chránit sysly

Syslí imigranti ve dvou vinařských obcích

S rakouskými kolegy jsme kontrolovali vinice v blízkosti státní hranice, abychom porovnali výskyt syslů v obou zemích od Valtic až po národní park Podyjí a pochopili tak, jak se v pohraničí šíří. Navíc jsme průzkumem zjistili výskyt v nové viniční trati a vinaři tak i zde nově mohou získat známku Sysli na vinici pro rok 2016.

Zdá se, že v Rakousku je situace pro sysly lepší než u nás, populace syslů jsou běžnější a alespoň místy se jejich populace rozšiřují. Proto už se zhruba před dvěma nebo třemi roky objevili první sysli ve Hnanicích na Znojemsku, kde přešli právě z rakouských vinic. V současnosti je možné zde vidět sysly na obou stranách hranice. Pozorovat je můžete také přímo z vyhlídkového oblouku Heiliger Stein na rakouské straně hranice, kde běhají přímo pod Vámi na kraji vinice.

Vyhlídka Heiliger Stein na státní hranici s Rakouskem u obce Hnanice (Znojemsko).

Letos se ale poprvé dostali také sysli do vinic v katastru Valtic v blízkosti Kolonády na Reistně. Pokud se projdete naučnou stezkou „Bosou nohou“, při bedlivém pozorování je můžete i vidět, nejlépe z vyhlídkové věže přímo na státní hranici. Doufejme tedy, že na naší straně se zabydlí a budou se šířit dál.

Vinice u Valtic.

Jedna z metod monitoringu – opravdoví znalci poznají noru sysla i čichem :-).

Na rakouské straně hranice bylo vidět, že soužití lidí se sysli je bezproblémové – sysli obydlují i nejbližší okolí lidských staveb, někdy je i přímo využívají.

Sysli nesyslí – nedělají si zásoby v noře na zimu, jak si lidé často myslí. Mají ale lícní torby, do kterých si mohou rychle nahromadit získanou potravu a pak si ji už v bezpečí nory v klidu konzumovat. Tento sysel se zásobil tak, že je to i vidět.

Sysli si svou noru upravují, aby v ní měli pohodlí – takto si nanosí krátká stébla a ustelou si v noře hnízdo.

Sysli nejsou čistí býložravci. Nepohrdnou živočišnou potravou, dokáží ulovit různý hmyz a někdy i drobné hlodavce. Zde jsme před norou objevili zbytky brouka roháče.

Galerie