Společně pomáháme chránit sysly

Stromy pro lidi i sysly

Hlavním zdrojem potravy syslů jsou různé části bylin. Ale ovoce je pro ně velmi energetický, doplňkový zdroj potravy dostupný v důležitém období roku, kdy se musí velmi rychle vykrmit na zimu. Sysli mají totiž úžasný metabolismus - během krátkého období roku naberou tukové zásoby tak, že ztloustnou o polovinu své váhy těla. Nasbíraný podkožní tuk pak postupně spotřebovávají během sedmi měsíců hibernace, kdy spí.

Sysel s třešní

Roztroušené stromy v zemědělské krajině, aleje, ale i ovocné sady navštěvují sysli podle toho, jak zde ovoce dozrává. Sysli jsou zemní veverky, na stromy nevylezou, ale ovoce, které popadá na zem, rádi vyhledávají. Pod stromy si i vybudují noru, aby to měli k ovoci blízko. Od konce července do září sysli postupně uléhají k zimnímu spánku. Nejprve samci a samice, které neměly v daný rok mláďata, později samice, které mláďata vychovávaly a nakonec zmizí do nor tohoroční mláďata. Všichni v závislosti na tom, jak se stihnou na zimu vykrmit. Od června tedy vyhledávají velmi energetickou potravu. Vhodné je tedy pro ně i ovoce, které zraje v časném létě, jako například třešně, višně či meruňky.

Nové ovocné stromy ve Velkých Pavlovicích

Ovocných stromů je ale v naší dnešní zemědělské krajině málo. Přitom jsou naprosto úžasné. Jako každý strom poskytují stín, slouží jako klimatizace, jsou prostředím pro různé druhy brouků, v jejich dutinách a na větvích hnízdí ptáci a poskytují ovoce pro nás, sysly i další živočichy. Začali jsme proto organizovat jejich vysazování. Letos se podařilo vysadit pět ovocných stromů na okraji sportovního letiště v Miroslavi a 15 stromů v terasách Velkých Pavlovic. O vysazení se zasloužili členové Aeroklubu Miroslav a Vinařství Krejčiřík z Velkých Pavlovic. Ti se také budou o stromy nadále starat.

Nové ovocné stromy v Miroslavi

Jaké ovocné stromy jsou vhodné? Určitě dlouhověké vysokokmenné stromy. Ideální je vystřídat různé druhy a odrůdy ovoce, čímž se docílí pestrosti a toho, že postupně budou dozrávat jiné plody. Nejprve dozraje raná třešen, např. Burlat nebo Karešova, v druhé půlce června dozraje Kaštánka, po třešních na začátku července meruňky. Vhodné mohou být i rané hrušky či jablka s drobnými plody jako Nagevicova či Krvavka. Sysli jsou také schopni využít plody ořechů, pokud je najdou spadané na zemi z loňského roku.

Probíhá v rámci projektů Sysli pro krajinu, krajina pro sysly – Monitoring a podpora populace sysla obecného na jižní Moravě II. Financováno z ERDF / státního rozpočtu. Vychází také s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.