Společně pomáháme chránit sysly

Prvních 14 vinařů získalo známku

Velké Pavlovice, 24. 6. 2016 – Čeští i moravští vinaři mají ode dneška nové, naprosto jedinečné ocenění. Je jím speciální zlatá známka s vyobrazeným syslem. Nálepku ve stylu Zdeňka Polreicha, který uděluje známky kvalitním restauracím, dostali a dostanou nově všichni vinaři, kteří na svých vinicích hospodaří způsobem, který zde umožňuje život dnes už vzácným syslům. Syslí populace za posledních 60 let poklesla v ČR téměř o 90 %. Sysel je nejen roztomilým hlodavcem, ale je také velvyslancem celé řady živočichů žijících ve stepích a na trávnících. Jeho úbytek ukazuje na mizení celého jednoho ekosystému z naší krajiny.

Příčinou prudkého poklesu populace sysla v ČR, ale i v celé Evropě, jsou především změny v zemědělském hospodaření, které zničily jeho přirozené prostředí: často kosené či pasené trávníky. Do budoucna mohou mít zásadní význam pro záchranu tohoto druhu u nás vinice jižní Moravy. Vinice se zatravněnými a udržovanými mezipásy představují totiž vhodné náhradní a přesto přirozené prostředí pro sysla. Jde o rozlehlé a spojené plochy, které jsou z pohledu sysla ideálním prostředím, kde může nerušeně pobývat a postupně se rozmnožovat.

Zatravnění meziřadí však není ve vinicích zatím běžnou praxí. Proto byla vytvořena ochranná známka „Sysli na vinici“. Ta bude udělována vinařům, kteří vinice zatravňují a poskytují tak ideální domov pro sysla. „Víno z vinic, kde žije sysel, poznáte podle malé zlaté známky na lahvi, vinaře pak podle větší samolepky na dveřích,“ představuje ochrannou známku Kateřina Poledníková z organizace ALKA Wildlife, o.p.s., která je hlavním autorem projektu ochrany sysla obecného na jižní Moravě.

Intenzivní hospodaření v krajině způsobilo, že ze sysla obecného, běžného hlodavce, kterého plašili z každé zahrádky, se stal kriticky ohrožený druh savce. „V druhé polovině 20. století došlo k strmému úbytku početnosti syslů. Po roce 2000 byl sysel obecný zjištěn pouze na několika menších lokalitách, přičemž většina ze současných populací je velmi malá a izolovaná od ostatních. Proto byl v roce 2008 přijat Ministerstvem životního prostředí Záchranný program sysla obecného v ČR,“ uvedl dnes Jan Šíma z odboru druhové ochrany Ministerstva životního prostředí.

Počet syslů v České republice dnes odhadujeme na 4 500 – 5 000 jedinců na přibližně 35 lokalitách,“ uvádí Jan Matějů, zoolog z Muzea Karlovy Vary, který dlouhodobě populace sysla studuje a je nejvýznamnějším českým odborníkem na tento druh. Sysla ohrozily především změny v české a moravské krajině: scelování pozemků, intenzifikace zemědělství a naopak upuštění od obhospodařování strojově nedostupných pozemků, jako jsou meze, menší louky či pastviny. Drobné lokality jako sportovní letiště, golfová hřiště a kempy dnes představují pro tento druh „Noemovu archu“ – drží sysly doslova nad vodou, ale jsou jen dočasnou záchranou. „Pro dlouhodobé udržení sysla v ČR však tato malá a izolovaná území nestačí. Nadějí pro něj je vinařský kraj. Někteří vinaři totiž začali zatravňovat řádky mezi révou a vytvořili tak vhodné prostředí pro celou řadu živočichů, včetně sysla obecného. Vezmeme-li v úvahu plochy vinic na jižní Moravě, mají tato území opravdu velký potenciál,“ dodává Matějů.

Pro získání zlaté známky je potřebné splnit tři podmínky: víno pochází z viniční trati, kde je potvrzen aktuální výskyt sysla obecného, vinař zatravňuje vinice a nepoužívá chemické prostředky na hubení hlodavců. Pro získání známky je zapotřebí umět vyrobit dobré víno, ale také si uvědomovat hodnotu krajiny, ve které žijeme nejenom my. „Věříme, že touto cestou oslovíme další vinaře a milovníky vína, kterým záleží na naší krajině a na chování zemědělců i vinařů k okolní přírodě. Nutno dodat, že sysel na vinicích nezpůsobuje žádné škody, není třeba se ho tudíž bát,“ pokračuje Jan Šíma z Ministerstva životního prostředí.

A jak pozná vinař, že může známku získat? Důležité informace vysvětluje zoolog Jan Matějů: „Mapování výskytu sysla obecného probíhá každý rok, a víme tedy, ve kterých vinicích se sysli vyskytují. Seznam viničních tratí se syslem je uveden na stránkách www.syslinavinici.cz. Samozřejmě nám ale výskyt syslů někde mohl uniknout. Proto pokud na seznamu jejich trať chybí a o syslech u nich ví, určitě se může ozvat. Na uvedených stránkách najdou také kontakty i detailní podmínky udělování známky.

Předání prvních známek 14 vinařstvím z Velkých Pavlovic se dnes konalo i za účasti ředitele Národního vinařského centra Pavla Kršky, který ke konceptu známky řekl: „Respekt k přírodním procesům a biologická diversita jsou tím správným trendem, kterým by hospodaření v krajině včetně vinařství mělo jít.

Příští týden bude známka také představena veřejnosti v rámci dvou akcí ve Velkých Pavlovicích: Meruňkobraní a otevřené sklepy Víno v oranžovém,“ uzavírá Kateřina Poledníková.

Seznam vinařů, kteří získali známku 24. 6. 2016 (všichni jsou z Velkých Pavlovic):

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Vinařství Procházka

Buchtovi

Rodinné vinařství Suský

Karel Reichman

Lubomír Zborovský

Rodinné vinařství Krejčiřík

vinařství Mikulica

Michna

Vlastimil Řádek

vinařství Lacina

Petr Procházka

Vinařství V & M Zborovský, v.o.s.

Miroslava Balounová