Společně pomáháme chránit sysly

První meruňky se známkou Sysli v sadu

Vytvořili jsme novou známku „Sysli v sadu“ a hned máme i prvního sadaře a první meruňky!

Protože sysli u nás nežijí jen ve vinicích, vytvořili jsme druhou známku pro zemědělce: Sysli v sadu. Sad může být také vhodným prostředím pro sysly. Je jen potřeba zde udržovat nevysoký travní porost a hlodavce samozřejmě nehubit. Podle toho co se v sadu pěstuje, mohou být přezrálé spadané plody vítaným zpestřením a důležitým energetickým zdrojem pro sysly, např. třešně, meruňky, ořechy.

O našich sadařích budou informace na nové stránce zde.

Sysly v sadech jsme zaznamenali ve Velkých Pavlovicích a také v Hrušovanech u Brna. Sadař, který jako první získal známku Sysli v sadu, pěstuje meruňky v Hrušovanech u Brna. A jeho sad je přímo výjimečný! Když si k panu Rotterovi přijdete natrhat meruňky, budou na Vás sysli pískat ze všech stran. A s naprostou jistotou je i uvidíte.

Poprosili jsme pana Rottera o rozhovor, o čem jiném než o meruňkách a syslech.

null

Akce probíhá v rámci projektů Sysli pro krajinu, krajina pro sysly – Monitoring a podpora populace sysla obecného na jižní Moravě. Financováno z ERDF / státního rozpočtu. Vychází také s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Galerie