Společně pomáháme chránit sysly

Pastvina exmoorských koní je domovem i pro sysly

Syslí kolonie zanikají, jako například populace syslů v Újezdě u Brna, kde byl poslední sysel spatřen v roce 2020. Naštěstí ale vznikají i nové. Jednou z nejnovějších je kolonie syslů v pastvině exmoorských divokých koní u Havraníků v národním parku Podyjí.

Exmoorští koně dorazili do NP Podyjí v roce 2018 a od té doby pomáhají udržovat stepní trávníky u Havraníků. Po čtyřech letech pastvy, v roce 2022, pracovníci NP objevili první nory syslů přímo na pastvině. Zarostlé vřesoviště je díky pastvě koní a managementu opětovně vhodným prostředím pro druhy otevřeného prostředí, včetně sysla obecného.

Sysli do pastviny nespadli z nebe, ani je zde nikdo nedovezl. V okolí Hnanic se daří několika větším či menším skupinkám syslů – sysli žijí na hnanickém hřišti, ve vinicích, i přímo na okraji obce u Sklepní ulice. Mladí jedinci z těchto skupinek při disperzi hledají nové vhodné plochy. Zemědělská krajina při jižním okraji národního parku v katastru obcí Hnanice, Havraníky, Popice a Konice je velmi pestrá. Mozaika různých typů prostředí umožnuje migrujícím syslům putovat krajinou a najít nový domov.

Pastvina exmoorských koní u Havraníků

Syslí nora na pastvině

Nálet a ostružiní se postupně odstraňuje

Zarostlé plochy se postupně otvírají a obnovuje se původní pastevní vegetace

Typickým obyvatelem pastviny i celého NP Podyjí je ještěrka zelená

Koniklec velkokvětý aktuálně zdobí pastvinu

_Pohled z pastviny na pestrou zemědělskou krajinu při okraji NP Podyjí _