Společně pomáháme chránit sysly

Míchání syslů na Slovensku

Letošní syslí sezónu jsme začali u našich sousedů – účastnili jsme se mega akce projektu LIFE SYSEL, kdy se mezi jednotlivými syslími koloniemi převáží desítky syslů.

Na Slovensku jsou na tom sysli o něco lépe než u nás, přesto je i zde sysel ohrožený a jednotlivé populace jsou izolované, navzájem od sebe oddělené desítkami kilometrů a pro sysly neprostupnou krajinou protkanou silnicemi, městy, lesy a obrovskými lány polí. Kolegové se proto nyní pokouší podpořit slabší kolonie novými jedinci z dostatečně velkých populací a promíchat krev mezi jednotlivými populacemi. Uměle tak vlastně dělají to, co dříve probíhalo přirozeně.

Genetické studie provedená partnery projektu ZOO Bojnice a TU Zvolen ukázala, že malé kolonie jsou geneticky slabé a dochází zde ke křížení příbuzných jedinců, naopak velké jako například populace na bratislavském letišti jsou dostatečně pestré a stabilní.

Odchyty probíhaly na nejsilnějších koloniích, tedy bratislavském letišti, na rozsáhlých pastvinách Slovenského krasu a na Muránské pastvině, na těchto lokalitách se nachází kolonie o velikosti několika tisíc jedinců. Odchyty probíhaly brzy na jaře, kdy se kolonie probouzí ze zimního spánku a přesunutí jedinci se ještě v letošním roce mohou zapojit do reprodukce v novém domově. V prvním týdnu se odchytilo 138 syslů, přesunuti byli na 15 jiných lokalit, přičemž na nejmenší z nich bylo v loňském roce jen 5 jedinců.

Sysli na Slovensku zmizeli, stejně jako u nás, díky změně hospodaření v krajině. Na Slovensku to byl zejména obrovský úbytek pastvy dobytka ve volné krajině. Pastviny jsou pro sysly ideálním prostředím – poskytují syslům krátké travnaté porosty s dostatkem hmyzu a kvetoucích rostlin.

Příprava odchytové akce na lokalitě Zemné Hradisko ve Slovenském krasu.

Každý odchycený sysel byl zkontrolován, určeno bylo pohlaví, v srsti byla vystříhána značka pro další sledování a syslům byl odebrán i genetický vzorek pro sledování zapojení jedinců do reprodukce.

Odchyt syslů na bratislavském letišti.

Sysel odchycený na bratislavském letišti.

Poslední večerní kontrola pastí na lokalitě Skalistý potok ve Slovenském krasu.

Vypouštění syslů z bratislavského letiště na malé travnaté letiště Boleráz.

Na záběru z fotopasti je foto samce ze Slovenského krasu (jedinec vpravo s vyholenou značkou v srsti) s místní samicí na lokalitě Horešské lúky.

Největší populace syslů na Slovensku se nachází na bratislavském letišti a v jeho okolí. Sysli bydlí i na takovýchto travnatých plochách u přiléhajících marketů.

Nekonečné pastviny dobytka podél úpatí planin Slovenského krasu - lokalita Skalistý potok hostí několik tisíc syslů.

Další pastvina pro dobytek na lokalitě Zemné hradisko.

Syslí kolonie na Zemném hradisku se nachází nedaleko známé Zádielské tiesňavy.

Syslí nora na lokalitě Hrhov, opět pastvina dobytka na úpatí planin Slovenského krasu.

První jarní květy na syslích lokalitách - hlaváček jarní.