Společně pomáháme chránit sysly

Program konference

Čtvrtek 28. 11. 2019

9:00 – 10:00 registrace účastníků

10:00 organizační připomínky a úvodní slovo

10:10 Monika Chrenková: Projekt Sysli pro krajinu, krajina pro sysly


Status populací

10:20 Jan Matějů: Stav a vývoj populací sysla obecného v ČR

10:40 Ervín Hapl: Aktuálny stav populácie sysľa pasienkového na Slovensku

11:00 Kateřina Poledníková: Analýzy životaschopnosti populací sysla obecného

11:20 Pavel Moravec: Vývoj populace sysla v EVL Praha - Letňany/NPP letiště Letňany od roku 2017


Biologie/výzkum

11:35 Ján Šeffer: Vegetácia syslích lokalít na západnom Slovensku

11:55 Martin Danilák: Vplyv sysľa pasienkového na vegetáciu

12:15 Barbara Győri-Koósz: Potravná preferencia sysľa pasienkového na juhozápadnom Slovensku (přednáška v Aj)

12:35 - 13:35 polední přestávka, oběd

13:35 Lucia Deutschová: Ako syseľ dravcom karty zamiešal

13:55 Jan Matějů: Shrnutí znalostí o disperzi syslů v krajině

14:15 Lukáš Poledník: Srovnání metod odhadu velikosti populace

14:35 Tomáš Malárik: Sysle v enzootických cykloch kliešťami prenášaných patogénov

14:55 Andrej Ciho: Prevalencia intestinálnych parazitóz v syslej populácií na Slovensku


Podpora sysla

15:15 Kateřina Poledníková: Osvěta veřejnosti

15:30 Ervín Hapl: Sysel a turismus

15:50 - 16:00 coffee break

16:00 Jitka Matoušová: Realizace záchranného programu pro sysla obecného v České republice

16:20 Jana Matrková: Sysli na Mohelně: pomohla instalace prahů snížit mortalitu?

16:40 Irena Schneiderová: Odchyt a přesun syslů obecných v Zoo Praha v rámci repatriačního projektu a stavby nového pavilonu

17:00 Branislav Kršiak: Reštitúcia sysľa pasienkového v UEV Holubyho kopanice

17:20 Denisa Lobbová: Jak je možné syslům pomoci


Závěrečné přednášky

17:40 Katarina Tuhárska: LIFE Sysel

17:50 Lukáš Poledník: Sysli v zemědělské krajině jižní Moravy

18:00 večerní program


Pátek 29. 11. 2019

09:00 – 11:00 diskusní blok

11:00 – 12:00 coffee break a exkurze do strání Velkých Pavlovic

12:00 – 13:00 polední přestávka, oběd

13: 00 – 14:30 Záchranný program pro sysla obecného v ČR

Jitka Větrovcová, Jan Matějů: zhodnocení po 10 letech průběhu, příprava aktualizace