Společně pomáháme chránit sysly

Kolegové na Slovensku sázeli pro sysly stromy

Na Slovensku žijí sysli zejména na pastvinách pro dobytek. Jedny z takových pastvin, kde ještě žijí sysli (Slováci je nádherně nazývají „sysloviská“) jsou i kopcovité stráně u obce Kuchyňa na úpatí Malých Karpat. Sysli žerou zejména traviny a traduje se, že potřebují nízce sečený/kosený/pasený travní porost. Je však pravdou, že i ovocný sad či roztroušené stromy na pastvině, mohou být důležitým zdrojem potravy - spadená meruňka, třešeň i ořech jsou velmi energeticky vydatné kousky potravy a sysli se na nich rádi přiživí. Proto je výsadba ovocných stromů v krajině pro ně velmi důležitá, navíc nejen pro sysly - ovocný strom je domovem pro další živočichy a přináší i plno užitku lidem, ať už stín, vláhu, krásný pohled či sladké ovoce.

Více si můžete přečíst na webu organizace Daphne - partnera našeho společného projektu Sysli pro krajinu krajina pro sysly.