Společně pomáháme chránit sysly

Jaro ve Velkých Pavlovicích

V rámci jarního mapování výskytu syslů jsme pro Vás připravili fotoreportáž z vinic ve Velkých Pavlovicích. Zatravňování vinic ve Velkých Pavlovicích, které je zásadní pro sysla obecného, je již běžnou součástí hospodaření. Není tomu tak ale ve všech vinařských oblastech.

Ani ve Velkých Pavlovicích však zatím sysli nemají vyhráno. Sysli zde žijí zdá se velice rozptýleně, zcela jiným způsobem než na ostatních lokalitách, kde tvoří na malých plochách hustě osídlené kolonie. Proč tomu tak je, a jaký to má vliv na populaci zatím nevíme. Je nám například záhadou, jak se tady každý rok najdou samci a samice a rozmnoží se.

Galerie