Společně pomáháme chránit sysly

Infostánek se syslem ve Hnanicích

S jarem se probudili sysli, nám začal nový velký projekt a vinaři se chystají na jarní otevřené sklepy. Srdečně Vás proto zveme 5. 5. 2018 na akci Otevřené sklepy ve Hnanicích, kde bude i náš informační stánek se syslem.

Více informací o Otevřených sklepech ve Hnanicích najdete zde.

V tento den se konají také Otevřené sklepy ve Velkých Pavlovicích, kde se sysly a vínem se známkou Sysli na vinici pyšní již dlouho.

Akce probíhá v rámci projektů Sysli pro krajinu, krajina pro sysly – Monitoring a podpora populace sysla obecného na jižní Moravě. Financováno z ERDF / státního rozpočtu. Vychází také s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.