Společně pomáháme chránit sysla

Viniční tratě se syslem

Viniční tratě s potvrzeným výskytem sysla obecného v roce 2015:  

Staré Hory  reg.č.77924505  podoblast Velkopavlovická    vinařská obec Velké Pavlovice
Bojanovska  reg.č.77924504 podoblast Velkopavlovická    vinařská obec Velké Pavlovice
Hrubé       reg.č.61894203 podoblast Slovácká           vinařská obec Čejč
Išperky     reg.č.77924503 podoblast Velkopavlovická    vinařská obec Velké Pavlovice
Nové hory   reg.č.77924506 podoblast Velkopavlovická    vinařská obec Velké Pavlovice 
Okolesy     reg.č.75488902 podoblast Velkopavlovická    vinařská obec Velké Pavlovice
Kn          reg.č.64000001 podoblast Znojemská          vinařská obec Hnanice


Mapy: viniční tratě s výskytem syslů jsou označeny červeným šrafováním
Pokud máte nějaký problém s určením trati, více o novém výskytu, kontaktujte nás.