Společně pomáháme chránit sysla

Projekty

Známka Sysli na vinici a její doprovodné aktivity jsou financovány z dotačních projektů.


Registrace ochranné známky, uvedení do činnosti, webové stránky i první doprovodné aktivity bylo realizováno v rámci projektu: Realizace opatření ZP sysla obecného na jižní Moravě Řešitelé projektu: ALKA Wildlife, o.p.s. a Muzeum Karlovy Vary Trvání projektu: 2015-2017 Finanční zdroje: EHP fondy 2009-2014, Ministerstvo životního prostředí  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tento...
Název projektu: Sysli na viniciTrvání projektu: 07-11 2016Finanční zdroje: Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu „Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice“ realizovaný Beleco, z.s.Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.Vedoucí projektu: Kateřina Poledníková Sysel obecný je považován...